آخرین اخبار : 

اختصار would در انگلیسی و کاربرد صحیح آن

wpid-you_would_img1.gif

would در انگلیسی

اختصار would در انگلیسی

تشخیص اختصار would در انگلیسی برای بسیاری دشوار است. به طور کلی آموختن تلفظ زبان بیگانه دشوار است، ولی چیزهایی هستند که یاد گرفتنی هستند و ما سرشان انرژی نگذاشته‌ایم. به نظر من برای بیشترمان می‌ارزد که به جای یاد گرفتن کلمه‌های تازه، تلفظمان را از واژه‌هایی که بلدیم تا حدی بهبود دهیم. اختصار would در انگلیسی به شکل ‘d نمایان می شود. دلیل دشواریش هم یکسانی با اختصار had است. بخشی از اینکه چطور باید اختصار would در انگلیسی را تشخیص دهیم، به این برمی گردد که معنی جمله را درست دریابیم.
دیدن ویدئوی کامل :
اختصار would در انگلیسی و کاربرد صحیح آن